Obecnie zakończyliśmy prace nad projektem robót budowlanych w istniejących pomieszczeniach na cele miejsca obsługi klienta w budynkach Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o. Celem projektu była adaptacja pomieszczeń biurowych na miejsce obsługi klientów i przystosowanie ich do nowego standardu. Projekty zawierały zmianę aranżacji wnętrz (wy­kończenie powierzchni, wymianę sufitów, modernizację gniazdek i łączników), korekty w obrębie instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania oraz instalacji elektrycznej oraz modernizację części powierzchni komunikacji. Zmianie aranżacji wnętrz zostało poddanych 12 lokalizacji Polskiej Spółki Gazownictwa.