Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kielcach

,

Modernizacja Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 28 składająca się z trzech etapów: etap I • inwentaryzacja techniczna: budynku, sportowych obiektów terenowych, zieleni i przyłączy; • ekspertyza techniczna, kamerowanie przyłączy; • niezbędne badania gruntu etap II • koncepcja modernizacji obiektu w 2 wariantach; • oszacowanie wartości kosztorysowej inwestycji; etap III • projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzgodnieniami; • [...]

Szkoła w Dziekanowie Leśnym

,

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym. Zakres: • Projekt koncepcyjny nadbudowy i modernizacji i termomodernizacji budynku i sali gimnastycznej • Wielobranżowy projekt nadbudowy i modernizacji obejmujący branże: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych • Projekty modernizacji sieci na terenie inwestora • Projekt drogowy • Projekt zagospodarowania terenu • przedmiar robót i kosztorys [...]