Budynek mieszkalny w Łodzi | ul. Przędzalniana

,

Dla prywatnego Inwestora wykonaliśmy projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej. Budynek ze względu na swój stan techniczny został wyłączony z eksploatacji. Projekt zakładał całkowitą jego modernizację i przebudowę, utworzenie nowych powierzchni mieszkań dostosowanych do współczesnych wysokich standardów. Koncepcja obejmowała także budowę nowej części obiektu, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię działki [...]

Budynek mieszkalny w Łodzi | ul. Kościuszki 77

,

W ramach programu MIA100 Kamienic wykonaliśmy kompleksową dokumentację modernizacji zabytkowej kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Kościuszki 77. Zakres zadania obejmował: • projekt budowlany i wykonawczy remontu elewacji, wymiany okien; • projekt budowlany i wykonawczy kolorystyki elewacji; • projekt budowlany i wykonawczy remontu klatek schodowych; • projekt budowlany i wykonawczy remontu (wzmocnienia) stropów; • projekt [...]

Budynek mieszkalny w Łodzi | ul. Więckowskiego 76 i 80

,

Modernizacja dwóch budynków położonych przy ul. Więckowskiego 76 i 80 w Łodzi w ramach programu MIA100 Kamienic. Zakres dokumentacji obejmował: • Projekt konstrukcyjny wymiany elementów konstrukcyjnych wraz z izolacją fundamentów; • Projekt adaptacji lokali z ich usamodzielnieniem wraz z pomieszczeniem na węzeł cieplny; • Projekt remontu elewacji, prześwitu bramowego z dociepleniem i kolorystyką oraz wymianą [...]

Budynek mieszkalny w Łodzi | ul. Gdańska 24

,

Modernizacja zabytkowej kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24 ramach programu MIA100 Kamienic. Zakres zadania obejmował w pierwszym etapie wykonanie szczegółowej inwentaryzacji, ekspertyzy konstrukcyjnej oraz mykologicznej budynków a następnie na ich podstawie opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowa modernizacji obiektu, która obejmowała: • projekt budowlany i wykonawczy remontu (wzmocnienia) więźby dachowej; • projekt budowlany i [...]