Oddziały BRE Banku

,

Jako partner BRE Banku S.A. wykonaliśmy szereg dokumentacji projektowych modernizacji lub utworzenia placówek i oddziałów tego banku na terenie całego kraju. Zadania projektowe obejmują swoim zakresem prace w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja) oraz obsługa inwestora w zakresie procedur formalno-prawnych. 2014, Inwestor: BRE Bank S.A.

Placówki banku PKO

,

Na zlecenie PKO Banku Polskiego S.A. wykonujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe oddziałów, placówek i centrów zarządzania gotówką na terenie całego kraju. Zadania projektowe obejmują swoim zakresem prace w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja). Dodatkowo w zakresie zadań biura projektowego jest pozyskiwanie pozwolenia na budowę lub dokonywanie zgłoszeń robót nie [...]

Placówki KREDYT Banku

,

Realizowany projekt obejmował swym zakresem kilkadziesiąt inwestycji zlokalizowanych w całym kraju polegających na zaprojektowaniu przebudowy i adaptacji lokali w centrach miast na potrzeby filii i oddziałów Kredyt Banku. Powstała sieć spójnych lokali reprezentujących markę banku i ubezpieczyciela, powiązanych kapitałowo Kredyt Bank i WARTA. Projekty modernizacji i adaptacji zawierały opracowania branżowe: ogólnobudowlana, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitarna, wentylacji [...]