Budynek mieszkalny w Łodzi | ul. Gdańska 24

,

Modernizacja zabytkowej kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24 ramach programu MIA100 Kamienic. Zakres zadania obejmował w pierwszym etapie wykonanie szczegółowej inwentaryzacji, ekspertyzy konstrukcyjnej oraz mykologicznej budynków a następnie na ich podstawie opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowa modernizacji obiektu, która obejmowała: • projekt budowlany i wykonawczy remontu (wzmocnienia) więźby dachowej; • projekt budowlany i [...]