Budynek nawęglania w Łodzi

,

Dla łódzkiego oddziału operatora sieci ciepłowniczych Dalkia S.A. wykonaliśmy dokumentację projektową adaptacji budynku nawęglania na potrzeby administracyjno-biurowe. Budynek przeszedł kompleksową modernizację w zakresie: • termomodernizacji (docieplenia) ścian zewnętrznych i stropodachu budynku • montażu instalacji klimatyzacyjnej • modernizacji węzła cieplnego w budynku • przebudowę ( powiększenie) istniejącej wewnętrznej klatki schodowej w budynku • przebudowy układu funkcjonalnego [...]