Opis Projektu

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym. Zakres:

• Projekt koncepcyjny nadbudowy i modernizacji i termomodernizacji budynku i sali gimnastycznej
• Wielobranżowy projekt nadbudowy i modernizacji obejmujący branże: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych
• Projekty modernizacji sieci na terenie inwestora
• Projekt drogowy
• Projekt zagospodarowania terenu
• przedmiar robót i kosztorys inwestorski;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
• uzyskanie wszystkich, niezbędnych wymaganych przepisami map, decyzji administracyjnych
2012, Inwestor: Urząd Miasta Łomianki