Opis Projektu

Realizowany projekt obejmował swym zakresem kilkadziesiąt inwestycji zlokalizowanych w całym kraju polegających na zaprojektowaniu przebudowy i adaptacji lokali w centrach miast na potrzeby filii i oddziałów Kredyt Banku. Powstała sieć spójnych lokali reprezentujących markę banku i ubezpieczyciela, powiązanych kapitałowo Kredyt Bank i WARTA. Projekty modernizacji i adaptacji zawierały opracowania branżowe: ogólnobudowlana, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitarna, wentylacji i klimatyzacji.
2006-2012, Kredyt Bank S.A.