Opis Projektu

Na zlecenie PKO Banku Polskiego S.A. wykonujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe oddziałów, placówek i centrów zarządzania gotówką na terenie całego kraju. Zadania projektowe obejmują swoim zakresem prace w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja). Dodatkowo w zakresie zadań biura projektowego jest pozyskiwanie pozwolenia na budowę lub dokonywanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

2010-2016r., Inwestor: PKO Bank Polski S. A.