Opis Projektu

Jako partner BRE Banku S.A. wykonaliśmy szereg dokumentacji projektowych modernizacji lub utworzenia placówek i oddziałów tego banku na terenie całego kraju. Zadania projektowe obejmują swoim zakresem prace w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja) oraz obsługa inwestora w zakresie procedur formalno-prawnych.
2014, Inwestor: BRE Bank S.A.