Opis Projektu

Przebudowa i remont Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie w zakresie:
• Ekspertyzy technicznej dla budynku MCK II i MCK III fundamentów, stropów oraz elementów konstrukcyjnych budynków.
• Dwóch koncepcji architektonicznych dla budynków z zagospodarowaniem terenu.
• Dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu istniejącego budynku MCK II (sali kinowej z zapleczem, pomieszczeń biurowych).
• Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu istniejącego budynku MCK III (sala widowiskowa, garaże, pomieszczenia socjalne, wieża strażacka, pomieszczenia sanitarne.)
• Opracowanie charakterystyki energetycznej dla budynków.
• Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakresów wchodzących w zakres zamówienia.

2012 , Inwestor: Urząd Miasta Bełchatów

Dokumentacja została zrealizowana w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” realizowanego z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.