Opis Projektu

Ideą projektu było stworzenie nowoczesnej bazy noclegowej w zabytkowym budynku starego pensjonatu. Budynek (zbudowany na początku XX w., od 1945 r. użytkowany jako obiekt wczasowo-wypoczynkowy kancelarii prezydenta RP, będący pod ochroną konserwatora zabytków) poddany został procesowi kompleksowej rewitalizacji. Po wykonaniu niezbędnych ekspertyz budowlanych, całkowicie wyremontowane zostały: dach i elewacja oraz wnętrze obiektu. Zaprojektowano i wykonano całkowicie nowe instalacje sanitarne i elektryczne a także przeprowadzono termomodernizację. Ponadto powstał także szczegółowy projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz.

2009-2010 r., Inwestor prywatny