Opis Projektu

Po wykonaniu wariantowej koncepcji i uzyskaniu akceptacji Inwestora powstał wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy modernizacji domu handlowego. Zaprojektowano przebudowę około 4500m² powierzchni budynku: hall wejściowy, ciągi komunikacyjne, toalety, drogi ewakuacyjne, wydzielając obszary nowych najemców. Zmieniono całkowicie aranżacje wnętrz części wspólnych podnosząc znacząco ich standard. Pojawiły się szlachetne materiały w postaci egzotycznego drewna, aluminium, itp..
Projekt obejmował nowe instalacje wod-kan, c.o., wentylację i klimatyzację, instalację elektryczną. Obiekt handlowy po modernizacji zyskał nowe oblicze, znacząco atrakcyjniejsze.