Opis Projektu

Dla łódzkiego oddziału operatora sieci ciepłowniczych Dalkia S.A. wykonaliśmy dokumentację projektową adaptacji budynku nawęglania na potrzeby administracyjno-biurowe.
Budynek przeszedł kompleksową modernizację w zakresie:

• termomodernizacji (docieplenia) ścian zewnętrznych i stropodachu budynku
• montażu instalacji klimatyzacyjnej
• modernizacji węzła cieplnego w budynku
• przebudowę ( powiększenie) istniejącej wewnętrznej klatki schodowej w budynku
• przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń
• prac remontowych w pomieszczeniach w branżach budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej.

2010-2011, Inwestor: Dalkia S.A.