Opis Projektu

Dla prywatnego Inwestora wykonaliśmy projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej. Budynek ze względu na swój stan techniczny został wyłączony z eksploatacji. Projekt zakładał całkowitą jego modernizację i przebudowę, utworzenie nowych powierzchni mieszkań dostosowanych do współczesnych wysokich standardów. Koncepcja obejmowała także budowę nowej części obiektu, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię działki oraz zapewnić wewnętrzne patio z miejscami postojowymi dla przyszłych lokatorów. Całość projektu stanowiła spójne połączenie formy zabytkowego budynku z nowoczesną architekturą.
2014-2015, Inwestor prywatny