Opis Projektu

Modernizacja dwóch budynków położonych przy ul. Więckowskiego 76 i 80 w Łodzi w ramach programu MIA100 Kamienic. Zakres dokumentacji obejmował:

• Projekt konstrukcyjny wymiany elementów konstrukcyjnych wraz z izolacją fundamentów;
• Projekt adaptacji lokali z ich usamodzielnieniem wraz z pomieszczeniem na węzeł cieplny;
• Projekt remontu elewacji, prześwitu bramowego z dociepleniem i kolorystyką oraz wymianą stolarki
• Projekt remontu komórek wraz z rozbiórką;
• Projekt wymiany instalacji elektrycznej;
• Projekt wymiany instalacji wod-kan wewnętrznej z urządzeniami oraz sieci zewnętrznej;
• Projekt instalacji gazowej wraz z urządzeniami;
• Projekt doposażenia lokali w instalacje CO i CW z sieci miejskiej;
• Projekt remontu nawierzchni podwórza wraz z zaprojektowaniem elementów małej architektury;

2012, Inwestor: Urząd Miasta Łodzi