Opis Projektu

W ramach programu MIA100 Kamienic wykonaliśmy kompleksową dokumentację modernizacji zabytkowej kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Kościuszki 77. Zakres zadania obejmował:

• projekt budowlany i wykonawczy remontu elewacji, wymiany okien;
• projekt budowlany i wykonawczy kolorystyki elewacji;
• projekt budowlany i wykonawczy remontu klatek schodowych;
• projekt budowlany i wykonawczy remontu (wzmocnienia) stropów;
• projekt budowlany i wykonawczy remontu nawierzchni podwórza wraz z remontem wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami przedprojektowymi (przygotowawczymi);
• projekt instalacji C.O.;
• przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

2014, Inwestor: Urząd Miasta Łodzi