Jesteśmy biurem projektowym specjalizującym się w kompleksowej obsłudze klientów na terenie całego kraju.

W naszej ofercie są m.in.:
– wykonywanie kompletnej dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych i budynków wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych w tym uzgodnienia z MZDiT (Miejski Zarząd Dróg i Transportu), uzgodnienia z gestorami sieci oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekty rozbiórek i prac rozbiórkowych,
– projekty przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących,
– projekty instalacji wodno-kanalizacyjnych,
– projekty instalacji centralnego ogrzewania,
– projekty instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej,
– projekty instalacji gazowych,
– analiza urbanistyczna, nasłonecznienia i przesłaniania obiektów,
– analiza chłonności terenu,
– koncepcje modernizacji budynków i elewacji,
– wizualizacje budynków w 3D,
– inwentaryzacje budynków i lokali,
– zmiany sposobu użytkowania lokalu,
– audyt energetyczny,
– charakterystyka energetyczna budynku,
– uzgodnienia projektowe w zakresie BHP, PPOŻ oraz SANEPIDU,
– dostosowanie istniejących obiektów i lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– uzgodnienie dokumentacji projektowej w urzędach administracji publicznej w tym Miejskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
– orzeczenia i opinie o stanie technicznym budynków (ekspertyzy),
– mapy do celów projektowych, wypisów z miejscowych planów zagospodarowania, map do celów projektowych, warunków na przyłączenie mediów – wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej,
– kosztorysy, specyfikacje techniczne,
– nadzór autorski na realizacją inwestycji.

Obiekty:
– budynki wielorodzinne,
– obiekty użyteczności publicznej, lokale bankowe, sklepy, salony usługowe, lokale gastronomiczne,
– budynki przemysłowe: hale, warsztaty, magazyny,
– obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej.

Zapewniamy:
– sprawną koordynację branżową,
– doradztwo w zakresie inwestycji i przepisów budowlanych,
– kreatywność, oryginalność, niepowtarzalność, wysoką estetykę rozwiązań projektowych,
– indywidualne podejście do każdego klienta.

Dodatkowo:
– jeśli są Państwo zainteresowani nadzorem inwestorskim lub okresowymi przeglądami budynku zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie www.uni-form.pl.

Zapraszamy do współpracy!