Niedawno zakończyliśmy prace nad projektem wykonawczym budynków kubaturowych Obwodu Utrzymania Drogowego jako część projektu południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7. W naszym zakresie było zaprojektowanie 7 obiektów kubaturowych jako elementy infrastruktury towarzyszącej budowie drogi. Zakres prac obejmował projekt architektoniczno-konstrukcyjny oraz projekt instalacji wewnętrznych.